Privacybeleid

Privacybeleid

De website https://www.luxuryevent.be/ is eigendom van Luxury Event, die een verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit privacybeleid vastgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de door https://www.luxuryevent.be/ verzamelde informatie, en waarin ook de redenen worden gegeven waarom wij bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website https://www.luxuryevent.be/ gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en zetten ons in om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te waarborgen.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen:

Wanneer u https://www.luxuryevent.be/ bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen wij, wanneer u door de site bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar de site hebben verwezen, en hoe u met de site omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "apparaatinformatie". Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verzamelen die u ons tijdens de registratie verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, etc.) om het contract uit te voeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de veiligheid van de klantengegevens en daarom mogen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken voor zover dat absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins geaggregeerd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te verstrekken aan de hand waarvan iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter gebruik wenst te maken van bepaalde functies van de website, of indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of andere gegevens wenst te verstrekken door het invullen van een formulier, kan het zijn dat u ons persoonsgegevens verstrekt, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat u dan niet van bepaalde functies van de website gebruik kunt maken. U zult bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet kunnen ontvangen en u zult ons niet rechtstreeks vanaf de website kunnen contacteren. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden verzocht contact met ons op te nemen via contact@luxuryevent.be.

Uw rechten:

Indien u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden.
  • Het recht op toegang.
  • Het recht van rectificatie.
  • Het recht om te wissen.
  • Het recht om verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens.

Indien u een Europese ingezetene bent, merken wij bovendien op dat wij uw informatie verwerken om contracten uit te voeren die wij mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld indien u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze hierboven vermelde legitieme zakelijke belangen na te streven. Bovendien wordt u erop geattendeerd dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of de privacypraktijken van derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging:

Wij bewaren de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde en veilige omgeving, die beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonsgegevens die onder onze controle en bewaring vallen. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking :

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien de wet dit vereist of toestaat, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contact informatie :

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u ons vragen wilt stellen over uw individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar contact@luxuryevent.be.

Geen producten in je winkelwagen.

X
Bel ons op
0